RUT-avdrag för flyttstäd

Hur fungerar rutavdrag vid flyttstädning? Det är mycket fördelaktigt att anlita städtjänster om du använder dig av skattereduktionen “rutavdrag”. Det blir billigt med rutavdrag eftersom detta avdrag tillåter att du betalar endast 50% av arbetskostnaden.

Vad innebär rut avdrag vid flyttstädning?

Det bästa med rutavdraget är att du aldrig behöver betala den fulla kostnaden för din flyttstädning. När du anlitar dessa städtjänster dras rutavdraget av direkt på din faktura. Det högsta avdraget du kan få på arbetskostnaden är 50%. Du får ingen reduktion för materialkostnader, resor eller liknande kostnader som uppstår, men eftersom arbetskostnaden i de flesta fall är den tongivande kostnaden är detta en utmärkt möjlighet.

Den 1 januari 2020 infördes krav på att betalning av fakturan behöver ske elektroniskt (online) för att kunna nyttja rätten till rutavdrag. Den som utfört städtjänsten kan inte begära att få något utbetalt från Skatteverket förrän du betalat din faktura – och den ska då vara möjlig att spåra elektroniskt. En annan sak som ofta glöms bort är att du behöver ha arbetat och betalat in skatt för att kunna nyttja “rutavdrag flyttstäd”.

Skattereduktionerna räknas ihop

Om du är företagare eller exempelvis driver enskild firma är du inte berättigad till rutavdrag – däremot kan andra personer som står med som ägare till fastigheten vara berättigade. Var uppmärksam på om du har nyttjat flera skattereduktioner som till exempel rotavdrag eller skattereduktion vid installationer av grön teknik. Summan av skattereduktionerna räknas ihop – exempelvis får rotavdraget för byggnation utomhus och rutavdraget tillsammans inte överstiga 75 000 kronor per år/ per person. Av detta får maximalt 50 000 kronor vara rotavdrag.

Planera för “flyttstäd rutavdrag”

Du och den du anlitar för att genomföra en “flyttstädning rut avdrag” behöver vara helt överens om vilka arbetsuppgifter som är skattereduktionsberättigade. Upprätta ett avtal eller någon form av överenskommelse. För att du ska få ett rutavdrag behöver firman som du anlitar uppfylla vissa krav. Inte förrän arbetet utförts och du har betalat fakturan kan firman du anlitat göra en ansökan om utbetalningen från Skatteverket.

Rut avdrag flyttstädning checklista

Följande villkor ska vara uppfyllda för att du ska kunna nyttja rutavdraget till fullo:

  • Du behöver ha rutavdrag upp till maxgränsen kvar att nyttja.
  • Du behöver ha betalat själv för tjänsten.
  • Du måste bo i den bostad där tjänsten utförs.
  • Du ska bo i Sverige och vara skattebetalare här.
  • Du behöver ha fyllt 18 år, eller göra det innan året tar slut.

Källa: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotarbeteochrutarbete/safungerarrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html